Farstrup Boldklub er en idrætsforening, som har badminton, fodbold, gymnastik, håndbold, tennis og petanque på programmet.

Aktiviteterne foregår i Farstrup Hallen eller på Farstrup Stadion, der ligger vest for hallen.

Velkommen til!
 
Vi er en velkonsolideret idrætsforening, der oplever meget stor opbakning fra lokalsamfundet i form af:
- Mere end 350 ungdomsmedlemmer
- Mere end 100 seniormedlemmer
- Mere end 50 sponsorer fra lokalområdet
- 650 glade gæster til vores årlige halbal i september
 
Vi kan derfor også med stolthed præstere landets laveste kontingentsatser!
Det kan vi på grund af trofaste sponsorer, dygtige lokale trænere og ledere, de fleste medlemmer deltager i mere end én sportsgren.
 
Til hver idrætsgren er der nedsat et udvalg som refererer til bestyrelsen.
 
Adresser
Farstrup Hallen, Nymøllevej 118, 9240 Nibe
Lars Segerstrøm, Ørsnæsvej 3, 9240 Nibe